Tag Archive for manifestaciones

Acta de l’assemblea general 26/05/2011

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DIA 26-05-2011

ARTIVISME: Cristina; el concert de demà, com que no s’ha parlat amb els membres del grup que havía de tocar, es farà un micròfon obert per a que qualsevol puga cantar, rapear…

 

Propostes: – abraçades gratuïtes.

–                    Classes de repàs de selectivitat, el grup creu que no és tema d’ells però es propossa que la gent que vuiga, les oferte i que es fique al banc de temps.

–                    Per al dissabte ja hi ha projector i pantalla, únicament falta ordinador portàtil i es propossa projectar diferents curtmetratges, documentals, pel·lícules s’admiteixen propostes i millor si es porten entre les consensuades estàn: video de Aznar, video de la crisis i servidumbre moderna, documental de la revolución de Islandia. pel·lícula de V de Vendetta.

–                    Es vol fer un video-muntatge i es demana la participació de la gent, qui puga aportar videos, fotos… que les envie a hemeroteca.acampadacs@gmail.com.

–                    Es proposa fer més taller dissabte i diumenge de dança del ventre.

–                    En Madrid i Barcelona es proposa que als teatres o circs no s’utilitzen ni apareguen animals.

–                    Propostes d’eslogans per a la marxa de demà (bancs) i la del dissabte (parats).

–                    Comenten que davant de la subdelegació del govern hi ha una manifestació en estos moments sobre la violència de gènere.

–                    Es recorda que demà divendres de 17:00 a 20:00 hi ha taller de manualitats de reciclatge.

–                    Ja hi ha una pissarra que els han donat i es demana que no s’escriga en permanent.

–                    Es para l’assemblea i ens sumem uns minuts a la manifestació contra la violència de gènere. S’acorda que es ficarà a la plaça una llaçada morada en reconeixement de que estem amb ells.

ACTIVISME: es recorda que hi ha demà la marxa dels bancs i es convoca a la gent a les 11:00 a la plaça per començar el recorregut.

Es proposa fer una intervenció a un restaurant a Cabanes demà per el dia de Santa Rita on anirà el president de la diputació però no s’aprova ja que està lo dels bancs.

Es diu que a l’acte d’anar al ple de l’Ajuntament, han acudit 10 persones i que no els han ficat cap impediment. El ple únicament ha durat uns 5 minuts com a molt i han estat en silenci fins que ha acabat i han aplaudit i han baixat a l’Ajuntament, han passat per la casa de los caracoles i per Diputació fins aplegar a la plaça.

Recorden la manifestació del dissabte d’aturats.

Que la gent s’emporte papers d’informació i que els vaja repartint per bústies i pegant a les faroles… de camí a casa per a agilitzar el procés i que la informació es difundeixca més ràpidament.

FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I LEGAL.

Hi ha dos propostes consensuades a l’assemblea general d’avuí:

–                    Desde Madrid s’han recollit 8 punts que aunen un poc al moviment i es pensa centrar-se en això, demà es llegiran i a nivell nacional anar en la mateixa direcció per tindre més força i treballar tots junts. Els punts estarpan demà i es comentaran a l’assemblea per vore si hi ha consens o s’han de modificar.

–                    Es pensa en centrar-se en propostes a nivell provincial i local que no únicament siga a nivell nacional i centrar-se en el que ens afecta así per a que s’incorpore més gent que li afecte directament com potser que es creen més guarderíes, més parcs…

COMUNICACIÓ: propostes consensuades a l’assemblea:

–                    Planificació de cada activitat, val la pena que hi hagen poques però que estiguen bé i sobretot que siguen relacionades amb el moviment.

–                    Possar marques d’aigua a tots els documents que es trasmeten.

–                    Ideari millorant els punts que ja s’havien el·laborat.

–                    Necessitat de que col·laboren amb comunicació persones que tinguen formació en comunicació revisacional per a que els documents siguen revisats. Dona igual que siguen d’altres comissions, és per a que prestne l’ajuda.

–                    Propossar xerrades informatives a la UJI, que 5 persones del moviment vagen allí dilluns a les 11:00 per participar ja que ho han convocat treballadors de la Universitat i necessiten gent del moviment que done la seua vissió.

ATURATS, Pedro; recorden que falta gent, no entenen que com havent tant d’aturat a Castelló siguen únicament 12 persones els que acudeixen a les reunions, demanda de participació activa d’aquest sector.

També comenten que hi ha un home que tots els díes els porta ofertes de treball que busca a internet, que se passe la veu i que vinga més gent.

Que han de vindre per ser escoltats, escoltar, donar i compartir idees i que desde la UJI els proporcionen el banc de temps.

Recorden la manifestació del dissabte.

LOGÍSTICA. Propostes: – Comentar a bars, restaurants… que els donen al finalitzar el día les coses que han de tirar, que ja no han de vendre, per portar-les a la plaça.

–                    Més conscienciació per a que la plaça estiga més neta i sobretot per a la gent que s’hi queda cuidar el magatzem.

Chimo, sin tener propuestas de logística da su opinión y dice: lo mínimo de dignidad es que se exija:

–                    Eliminación dels privil·legis dls polítics.

–                    Dret a la vivenda.

–                    Serveis polítics de qualitat.

–                    Control exhaustiu de les activitats financeres en red.

–                    Control de la fiscalitat.

–                    Llibertat de ciutadans i democràcia participativa.

–                    Reducció de les despesses militars.

La plaça aplaudeix i se li passen les propostes al grup de formació, investigació i legal.

COORDINACIÓ: Es comenta que Madrid el diumenge deixa la plaça i ja no hi seràn acampats, es diluiràn i faran assemblees pels barris per portar-les una volta a la setmana a Sol.

Demanar fulls de propostes per vore que fer a partir del diumenge i si es pensem quedar, com continuar.

Propostes: sol·licitar un espai lliure d’us, demanar espais a associacions, es planteja al grup de treball, a vore que es farà.

–                    Es demana que la plaça siga el punt de reunió setmanal.

–                    Es demana que en la pressa d’actes dels grups es detalle el que fan i els horaris per a que no es solapen les activitats.

–                    S’han creat colors identificatius per a cada grup de treball.

–                    Es pengen les activitats a internet i a les pissarres.

–                    Democracia real ja demana per mail que ens desvinculem d’eixe nom ja que no pertanyem a aquesta plataforma que està creada legalment.

PROPOSTES I PREGUNTES:

–                    Un home propossa que el nom siga Moviment 15-M, ja que naix a partir de la manifestació feta per ells eixe día.

–                    Un altre home opina que s’uneixquen criteris.

–                    Un xiquet d’11 anys diu que hi haja democracia i no contes.

–                    Un altre home diu que hi te que haver un víncul i això és el que ens donarà força. Que es pot mantindre el nom acampada castelló a nivell local i a nivell nacional democracia real.

–                    Una xica comenta que s’ha de crear un nom a nivell local per poder enviar missatges. També comenta que açò no és una assemblea, ha de participar tothom.

–                    Belén, de la plataforma Camp de Morverdre Sagunt, explica que s’ha de treballar en dos àmbits i es vota en assemblea. Mirar les pàgines reals que hi ha moltes que no ho són, en Madrid està el llistat. Han creat un despatx al comité jurídic per modificar la llei constitucional i qui no estiga d’acord en aquesta modificació es supón que no està vinculat al moviment. Treballen a partir del manifest i es pot treballar a nivell local però tots units, si no, no som ningú.

–                    Fer una petició a l’ajuntament per organitzar-mos per al futur.

–                    Ha d’haver uns objectius clars i treballar en ells per no desgastar a la gent, s’ha d’estar en contacte amb tots i aprendre de la resta, el sistema no es pot canviar ràpidament, és cosa d’anys.

–                    Es propossa que totes les comissions tinguen en conter el que ha comentat Belén i portar-les a la pràctica.

–                    Es necessita gent amb formació al grup d’investigació per portar-ho a terme.

–                    Si hi ha gent amb contactes d’altres ciutats, que ho diguen i agafar informació.

–                    El xic que ve de Madrid, parlarà el dissabte de 10:00 a 12:00.

–                    Proposta d’acampar a diferents barris cada cap de setmana.

 

 

–                    ARTIVISMO: Cristina; el concierto de mañana, como no se ha hablado con los del grupo, se dejará micrófono abierto para cualquiera que quiera cantar, rapear…

–                    Propuestas: – abrazos gratuitos.

–                    Clases de repaso de selectividad, el grupo piensa que no es un tema de ellos pero se propone que la gente que quiera se proponga voluntaria, banco de tiempo.

–                    Para el sábado ya tenemos proyector y pantalla, solo falta el ordenador portátil y se propone proyectar diferentes cortos, documentales, películas, se admiten propuestas y mejor si se traen para ver. Entre las propuestas están; el video de Anzar, video de la crisis y servidumbre moderna, documental de la revolución de Islandia. película de V de Vendetta.

–                    Se quiere realizar un video-montaje y se pide que se aporten videos, fotos… a hemeroteca.acampadacs@gmail.com.

–                    Se propone hacer mas talleres de danza de vientre sábado y domingo.

–                    En Madrid y Barcelona se propone que en los teatros o circos no se utilicen ni aparezcan animales.

–                    Propuestas de eslogan para la marcha de mañana (bancos) y la del sábado (parados).

–                    Comentan que delante de la subdelegación del gobierno hay una manifestación en estos momentos sobre la violencia de género.

–                    Se recuerda que mañana viernes de 17:00 a 20:00 hay taller de manualidades de reciclaje.

–                    Ya hay una pizarra que les han dado y se pide que no se escriba en permanente.

–                    Se para la asamblea y nos sumamos unos minutos a la manifestación contra la violencia de género. Se acuerda que se pondrá en la plaza un lazo morado en reconocimiento de que estamos con ellos.

–                    ACTIVISMO: se recuerda para mañana la marcha de bancos, se convoca a la gente a las 11:00 en la plaza.

–                    Se propone hacer una intervención en un restaurante en Cabanes mañana por el día de Santa Rita donde acudirá el presidente de la diputación pero no se aprueba  por lo de los bancos.

–                    Se dice que en el acto de hoy de ir al pleno del Ayuntamiento, han ido 10 persones y que no les han puesto ningún impedimento. El pleno únicamente ha durado unos 5 minutos al acabar han aplaudido y han bajado al Ayuntamiento, han pasado por la casa de los caracoles y por Diputación.

–                    Recuerdan la manifestación del sábado de parados.

–                    Que la gente se lleve papeles informativos y que los reparta.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y LEGAL.

–                    Dos propuestas consensuadas:

–                    Desde Madrid se han recogido 8 puntos que aúnan el movimiento, centrarnos en eso. Consenso mañana.

–                    Se piensa en centrarse en propuestas a nivel provincial y local, para que la gente se sienta mas identificada y haya más participación.

–                    COMUNICACIÓN:

–                    Planificación de cada actividad, vale la pena que haya pocas pero buenas y relacionadas con el movimiento.

–                    Poner marcas de agua en todos los documentos.

–                    Ideario mejorando los puntos que ya se habían elaborado.

–                    Necesidad de personas formadas en comunicación revisacional.

–                    Propuesta de charlas informativas en la UJI. Necesitan 5 personas. Lunes a las 11.

–                    PARADOS, Pedro; falta gente, que se corra la voz, solo hay 12 personas en el grupo.

–                    Se dan ofertas de trabajo, decirlo para que acuda la gente.

–                    Recuerdan la manifestación del sábado.

–                    LOGÍSTICA. Propuestas: – Comentar a bares, restaurantes… que les den al finalizar el día las coses que han de tirar, que ya no han de vender, para llevarlas a la plaza.

–                    Más conscienciación para que la plaza esté mas limpia y sobretodo el almacén.

–                    Chimo, sin tener propuestas de logística da su opinión y dice: lo mínimo de dignidad es que se exija:

–                    Eliminación de los privilegios de los políticos.

–                    Derecho a la vivienda.

–                    Servicios políticos de cualidad.

–                    Control exhaustivo de las actividades financieras en red.

–                    Control de la fiscalidad.

–                    Libertad de ciudadanos i democracia participativa.

–                    Reducción de les despesas militares.

–                    La plaza aplaude y se li pasan les propuestas al grupo de formación, investigación  y legal.

–                    COORDINACIÓN: Se comenta que Madrid el domingo deja la plaza y ya no están acampados, asambleas por barrios y quedada en Sol una vez por semana.

Piden propuestas para ver que se hará.

–                    Propuestas: solicitar un espacio libre de uso a asociaciones…

–                    Se pide reunión semanal en la Plaza.

–                    Que en las actas de grupos se pongan horarios para no solapar actividades.

–                    Se crean colores identificativos por grupos.

–                    Se cuelgan las actividades en internet y en pizarras.

–                    Democracia real ya, pide por mail que nos desvinculemos del nombre ya que no pertenecemos a esta plataforma que esta creada legalmente.

–                    PROPUESTAS Y PREGUNTAS:

–                    Un hombre que el nombre sea Movimiento 15-M, nace a partir de la manifestación de ese día.

–                    Otro hombre opina que se unan criterios.

–                    Un niño de 11 años dice que haya democracia y no cuentos.

–                    Otro hombre que haya un vínculo para tener mas fuerza. Acampada castellón a nivel local.

–                    Es necesario el nombre para mandar mensajes y dice que esto no es una Asamblea.

–                    Belén, de la plataforma Camp de Morverdre Sagunto, explica que se tiene que trabajar en dos ámbitos Mirar las pagines reales que hay muchas que no lo son, en Madrid esta el listado. Han creado un despacho en el comité jurídico para modificar la ley constitucional y quien no esté de acuerdo con esto, no se vincula al movimiento.

–                    Tener objetivos claros y trabajar en ellos.

–                    Gente con formación en el grupo de investigación y que todos los grupos tengan en cuenta lo que ha dicho Belén.

–                    Coger información de otras ciudades. Contactos.

–                    El sábado de 10:00 a 12:00 viene el chico de Madrid a hablar a la plaza.

–                    Propuesta de acampar cada fin de semana en un barrio diferente de Castellón.