Archive for Orden del día

Ens hem traslladat / Nos hemos trasladado

 

Nos hemos trasladado!

Este blog ya no se actualizará. Si queréis consultar actas, acuerdos, actividades….. encontraréis toda la información en:

http:///15mcastello.blogspot.com/

—————————————-

Ens hem traslladat!

Este blog deixarà d’actualitzar-se. Si voleu consultar actes, acords, activitats….. trobareu tota la informació a:

http://15mcastello.blogspot.com/

 

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA 21·10·2011

 

1. Voluntaris per a funcionament de la propera assemblea: Moderador, pressa d’acta i torn de paraula.

 

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

 

3. Valoració de la manifestació, acampada i activitats del passat cap de setmana (15O).

 

4. Lectura de les actes de Madrid del cap de setmana del 8 i 9 d’Octobre (20N).

 

5. Propostes per al 20N.  Ja ens han arrivat els consensos als quals es van arribar a la trobada estatal de Madrid (8 i 9 d’Octubre) i ara la assemblea de Castelló ha de consensuar quines d’aquestes propostes ja consensuades a Madrid, durà a terme. Per a consultar les actes del 8 i 9 d’Octubre i el document de consensos a treballar aquesta vesprada, consulteu el bloc www.castellon.tomalaplaza.net

 

6. Tresoreria.

 

7. Propostes dels grups.

 

8. Interassamblea: Interassamblea de VInarós. Interasamblea “nacionals”.

 

9. Ordre del dia provisional per a la propera assemblea.

 

10. Altres assumptes.

Orden del dia Asamblea de fecha 26 de Agosto de 2011

 

 1. Lectura y aprobacíón del Acta anterior.
 2. Tesorería
 3. Valoración de la Concentración del martes 23
 4. Propuestas desde la Asamblea de Castellón para la I Trobada 15-M Castellón
 5. Toma la playa: Grao
 6. Recordar: Petición por la Democracia Directa (Referendum)
 7. Propuesta de llevar Propuestas al Pleno del Ayuntamiento (a través del PSOE)
 8. Propuestas de las Comisiones de Trabajo
 9. Otros

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA 22-7-2011

ASAMBLEA GENERAL      22/07/2011

ORDEN DEL DÍA:

0) Preparación de la Asamblea:

– Explicación de los roles de la Asamblea y solicitud de voluntarios para la próxima.

– Lectura del Acta anterior y aprobación (o no) de la misma.

1) Caja.

– Poner al día las cuentas.

2) Autobús Manifestación en Madrid.

3) Concentración Castellón:

– Preparación de los panfletos para repartir.

– Caja de sugerencias / Hucha / Cartelón (con acciones, folletos, artículos).

– Asunción de responsabilidades.

4) Activismo:

– Nuevos responsables de las acciones.

– Correo

5) Aplec / Rottotom

6) Toma la playa:

– Burriana (4-7/agosto Arenal Sound)

 

7) Propuestas

– Informar (para trabajarlas mejor):

– Recuperación de tierras baldías

– Concejo abierto (informar en barrios, actualmente sólo para poblaciones de hasta 100 habs.)

– Recordar (que están en estudio desde Vinaroz):

– Reforma de la Ley Electoral

– Reforma Constitucional

– Consensuar:

– Gratuidad párkings Hospitales

– Transportes Cercanías hacia el Norte

8) Interasambleas:

– Aplec 15-M Castellón (provincia que no ciudad).

– Manifestaciones itinerantes por localidades.

– Banco del tiempo (Burriana).

9) Otros:

– Puntos que surgen durante la Asamblea o que no se tomaron en cuenta durante la preparación de la misma.

Orden del dia 15 de Julio de 2011

 

I-                    Nota informativa sobre el Autobus: Zanjar dia de salida y vuelta

II-                  Propuestas de Activismo (Este punto puede eliminarse en caso de que el jueves por la noche no se ha recibido información de sus propuestas a través del correo, ya que su reunión es el Miercoles por la noche)

III-                Toma la playa

 1. Preparado Excel de grupo para añadir actividades por horarios, a través de internet
 2. Información a llevar a las playas
  1. i.      Se necesita dinero para hacer flyers
  2. ii.      Establecer cantidad de flyers
  3. iii.      Información:
   1. Manifiesto
   2. Pacto del Euro
   3. Manifestación internacional 19O (preparar por internet entre comisiones)
   4. Circo de la Democracia
   5. Sistema D’Hont-Sistema Aleman Frente a Democracia Participativa (para preparar)

IV-            Propuestas para Iniciativas Legislativas Populares (ILP). Llevarlas preparadas, si puede ser con el modelo de propuestas que habia de coordinación.

V-              Propuestas de Comisiones

 1. Natura: -Charla de Renovables

VI-                 Autoevaluación del movimiento (informe del resultado de la reunión del Jueves (si se hizo), o autoevaluación del movimiento entre todos.

 

 

PROPOSTA DE PLA DE TREBALL PER A L’ASSEMBLEA DEL 01/07/2011

Presentació i metodología de l’assemblea
Discussió de temes generals
Informaciions de les comissions sense propostes
Propostes que requerixen presa de decissions de les comissions i/o individualitats
Altres informacions
Conclusions i ordre del día per a la propera assemblea

1. Presentació i metodología de l’assemblea   (5 min)

-Benvinguda i presentació de l’assemblea
-Presentació de les persones responsables de la gestió de l’assemblea: moderació, torn de paraula, redacció d’actes. Demanda de voluntaris per a la propera assemblea
-Devolució de les conclusions de l’observació de l’assemblea anterior i demanda de voluntaris per a nova observació.
-Presentació de l’ordre del dia (moderador/a). Si algú vol incloure algún altre punt o modificar algún aspecte de l’ordre del dia ho ha de dir ara i l’assemblea valorarà si es factible, on ubicar-lo o si es deixa per a la propera assemblea

ORDRE DEL DIA

2. Discussió de temes generals

-Autobus per a Madrid    (5 min)
-Logo de l’assemblea     (15 min)
-Reorganització temporal dels grups de treball per a l’estiu.  Replantejament del punt d’informació: es prega a les persones interesades en col.laborar que deixen el seu número de teléfon; També haurían de deixarse per si es produeix un desallotjament   (20 min)
-Assemblea interprovincial (15 min)
-Lectura de la nota: Ejercico de petición para pedir una reforma constitucional que garantice instrumentos eficaces de democracia directa
-Propostes a nivell municipal para començar amb recollides de signatures: (30 min)
Canvi de l’organització municipal a un sistema de Consell Obert
Gratuïtat del parking de l’hospital
Control ERES
Reducció del nombre de consellers al Ajuntament
Reducció dels sous dels politics del Ajuntament

3. Informació de les comissions sense propostes (15 min)

– Protesta al acte de clausura de les festes del Grau (activisme)
– Resta de comissions

4. Propostes que requerixen presa de decissions (10 min)

5. Altres informacions (10 min)

Informar de com van anar les activitats realitzades a Mercadona i al ple municipal

6. Conclusions i ordre del dia per a la propera assemblea. (5 min)

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA 24-06-2011

1.Claus bàsiques per al millor funcionament de l’assemblea (des del grup de treball de formació)

2.Conclusions de l’assemblea d’avaluació del dia 20-06-2011

3.Proposta estiu: tomalaplaya (prenlaplatja), punts d’informació en festivals, creació comissió per aquest tema, disponibilitat de gent, etc.

4.Plantejament de l’estratègia de continuïtat del moviment a curt termini (juliol – setembre): preparació de DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats)per grups per a la propera assemblea del dia 1 de juliol.

5. altres informacions

-Rototom: punt d’informació dins del recinte, fora i a la platja. Xerrada dins del recinte.

-L’assemblea no ha servir de punt de difusió i publicitat d’altres col·lectius (arrel del lloc on hi havia una pancarta en el moment de la lectura del manifest)

-Disculpes a pobles i difusió massiva del manifest

-Torns rotatius de portaveus de representació pública i representació interna. Aquests han de donar explicacions a l’assemblea.

-Pròxima assemblea de pobles: dilluns 27 a Benicarló

6.Propostes per grups (si hi ha)

Activisme:

Parats

Natura

Formació

Artivisme

Coordinació

Comunicació

7.Precs, preguntes, suggerències.

8. Ordre del dia del proper dia 1 de juliol.

Orden del día 10/06/2011

Orden del día asamblea 10/06/2011

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA

10/06/2011

 1. Recordatori: metodologia de l’assemblea.
 2. Manifestació del 19 de juny: ultimar detalls (manifest, recorregut, permís, difusió, cartells, etc.)
 3. Propostes dels diferents grups de treball que necessiten ser tractades en assemblea:
  • IMPORTANT: 11 de juny acció durant la presa de possessió de l’Ajuntament de Castelló
 4. Altres informacions d’interès:
  • Possibilitat de realitzar la propera setmana una sessió d’avaluació
  • Contactar amb col·lectius per a preguntar-los si volen fer algunes de les seues activitats a la plaça.
 5. Precs i preguntes

Ordre del dia 03/06/2011

Orden del dia asamblea 03/06/2011

ASSEMBLEA 03/06/2011

1. Claus bàsiques per al millor funcionament de l’assemblea (des del grup de treball de formació)

2. Informacions d’interès per a l’assemblea:

 • Coordinació amb altres moviments a nivell estatal i amb pobles de la província.
 • Informació de què s’han donat pautes de treballs per afavorir la comunicació entre els diferents grups
 • WIKI amb informació d’interès, actes, etc.
 • Possibilitat de convocar a col.lectius socials per a què ens expliquen quines activitats fan i veure possibles vies de col.laboració
 • Necessitat d’agilitzar i coordinar la transferència d’informació a través del blog, wiki, xarxes socials, etc.

3. Propostes i punts per a tractar a l’assemblea dels diferents grups de treball que ho necessiten

4. Possible manifestació massiva 19 de juny

5. Propostes d’ubicació del moviment més enllà de la Plaça Mª Agustina (15 de Maig): alternatives de continuïtat

6. Torn obert de precs, preguntes i propostes

ASAMBLEA 03/06/2011

1. Directrices básicas para un mejor funcionamiento de la asamblea (desde el grupo de trabajo de formación.

2. Informaciones de interés para la asamblea:

 • Coordinación con otros movimientos a nivel estatal i con los pueblos de la provincia.
 • Información de que se han dado pautas de trabajo para favorecer la comunicación con los diferentes grupos.
 • WIKI con información de interés, actas, etc.amb informació d’interès.
 • Posibilidad de convocar a colectivos sociales para que nos expliquen qué actividades hacen y ver posibles vias de colaboración.
 • Necesidad de agilizar i coordinar la transferencia de información a través del blog, wiki, redes sociales,etc.

3. Propuestas y puntos para tratar en la asamblea de los diferentes grupos de trabajo que lo necesitan.

4. Posible manifestación masiva 19 de junio

5. Propuestas de ubicación del movimiento más allá de la Plaza Mª Agustina (15 de mayo): alternativas de continuidad.

6. Turno abierto de ruegos, preguntas y propuestas.

Orden del día 26/05/2011

Orden del día asamblea 26/05/2011

 

PROPUESTAS A CONSENSUAR DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO

 • ARTIVISMO
 • ACTIVISMO
 • INVESTIGACIÓN
 • LEGAL
 • LOGÍSTICA
 • NATURA I AGRICULTURA
 • PARADOS
 • COMUNICACIÓN
 • COORDINACIÓN

PROPUESTAS Y PREGUNTAS
CONVOCATORIAS