ASAMBLEA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Contra les retalladles, per una educación transformadora.

Data: divendres, 16 de setembre de 2011.

Hora d’inici i finalització: 18’30-20h.

Nombre d’assistents: 80 aprox.

• Punts de l’assemblea:

1. Informació sobre les retalladles: Plataforma per l’Ensenyament Públic, FAPA, AMPA del CEIP la Benadressa, AMPA del CEIP Errando Vilar, Moviment de Renovació Pedagógica, Escola Valenciana.

2. Torn obert de paraula: Informació des de diferents sectors de l’àmbit educatiu i propostes de reivindicació.

3. Propostes de transformació educativa.

————————————

Informació sobre les retallades:

Plataforma per l’Ensenyament Públic: van fer una introducció sobre les retallades en educació: reducció de professorat, augment de ratio, el.liminació de programes de compensatòria, construcción de centres privats en sol públic. Es fa una reflexió sobre el fet de que sí que es destinen diners per a algunes qüestions, peró no per a altres que tindran una greu repercussió al futur, com és el cas de l’educació.

Moviment de Renovació Pedagògica: Aquest grup defensa un concepte diferent de l’educació, però no rep cap recolzament per part de Conselleria, ja que no els signa els certificats sobre la formació que han impartit. Formació Professional: un company de l’IES Caminàs, informa sobre l’eliminació dels desdoblaments als Cicles Formatius i de programes d’atenció a alumnat amb necessitats per la seua situació socioencoòmica, com és el cas del PROA.

Representant del CEIP La Benadressa: S’informa de la situació en la que es troba el col.legi de la Benadressa, que està cinc anys en barracons i encara no els han construït el nou centre, de manera que han de sofrir fins i tot inundacions al passadís quan plou.

Una mare mostra la seua indignació front Esperanza Aguirre, ja que en compte d’ampliar l’horari dels professors, s’hauria de donar treball a més gent. Per la falta d’assistència d’algunes de les persones convidades, es pasa al següent punt.

Torn obert de paraula:

 1. Una professora d’un institut de secundària informa dels problemes de financiació als centres educatius, ja que no han rebut cap ingrés des del mes de gener i això impedix invertir diners en millores per al centre.
 2. Es comenten altres formes d’ingressar diners per pòder invertir en serveis socials, com per eixemple acabar amb el frau fiscal.
 3. S’informa sobre els nomenats Centres d’Iniciativa Social, que són centres privats subvencionats amb diners públics.
 4.  Es parla de CIEGSA, l’empresa que s’encarrega de constuir els centres públics i que ha multiplicat la despesa en cada construcció.
 5. Una representant de lAssociació d’Alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes comenta la reducció de cursos, de manera que moltes sol.licituds de matrícula sense plaça, i de cóm aquesta situación ens col.loca a la qua d’Europa en coneixement en llengües estrangeres.
 6.  S’aporten altres dades com l’augment del nombre d’alumnes per aula, el fet que no hi haja substituts per cobrir el professorat de baixa, la falta d’educadors per a l’alumnat amb necessitats educatives especials –cosa que suposa una vulneració dels drets d’aquestes persones i al dret a una educación de qualitat.
 7. També es comenta el fet que es concerten amb diners públics centres religiosos com el de Opus Dei a Betxí. Es respon a les declaracions del Conseller sobre les retallades, informant de que s’han llevat 450 professors a la provincia de Castelló, front a l’augment en un 2.6 % de l’alumnat.
 8. A un centre de Castelló no arriben els diners per a pagar el fuel de la calefacció. S’han constuit tres CIES a Castelló. S’ha retallat el presupost de l’Hospital de Sant Pau en un 50% mentre es donen diners per als bancs. S’informa de l’augment del fracàs escolar a l’IES Bovalar, amb dades de la promoció d’alumnat de 1r a 2n de la ESO: amb la reducció de professorat i l’augment d’alumnat, el percentatge d’alumnat que no promociona ha passat d’un 34% a un 48%, aproximadament.
 9.  A banda de les retallades en quantitat, també hi ha una reducció a la qualitat, com ha suposat per a l’ensenyament en valencià el nou pla lingüístic copiat del model de Galícia. També s’ha eliminat l’assesoria de Castelló.
 10.  Formació Professional Ocupacional: Es parla de l’alumnat major de 16 anys que s’ha de traure el Graduat, als que s’els ha de donar l’esperança de l’inserció per a que no fracasen a nivell personal. Les retallades faran que augmente la quantitat d’alumnat amb fracàs escolar que necessite d’aquesta formació, però també estan pendents de subvencions.
 11. Un company fa una reflexió sobre la hipocresia del govern, per utilizar als per als seus interessos, ja que considera l’educació formal com un sistema de manipulació i control social que prepara als nens per a què no qüestionen l’autoritat i siguen treballadors. No critica als professors, però considera que l’educació ha de traure allò que la persona té adins. També exposa la situació de les zones rurals, per eixemple a Villahermosa, on es va tancar una escoleta a la muntanya encara que funcionava bé i els alumnes s’haurien de vore obligats a anar a un col.legi a 8 km. sense carretera per accedir; i també critica el fet que el Tribunal Constitucional no permeta l’educació dels fills a casa, baix la responsabilitat dels pares.

Comments are closed.