ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA 24-06-2011

1.Claus bàsiques per al millor funcionament de l’assemblea (des del grup de treball de formació)

2.Conclusions de l’assemblea d’avaluació del dia 20-06-2011

3.Proposta estiu: tomalaplaya (prenlaplatja), punts d’informació en festivals, creació comissió per aquest tema, disponibilitat de gent, etc.

4.Plantejament de l’estratègia de continuïtat del moviment a curt termini (juliol – setembre): preparació de DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats)per grups per a la propera assemblea del dia 1 de juliol.

5. altres informacions

-Rototom: punt d’informació dins del recinte, fora i a la platja. Xerrada dins del recinte.

-L’assemblea no ha servir de punt de difusió i publicitat d’altres col·lectius (arrel del lloc on hi havia una pancarta en el moment de la lectura del manifest)

-Disculpes a pobles i difusió massiva del manifest

-Torns rotatius de portaveus de representació pública i representació interna. Aquests han de donar explicacions a l’assemblea.

-Pròxima assemblea de pobles: dilluns 27 a Benicarló

6.Propostes per grups (si hi ha)

Activisme:

Parats

Natura

Formació

Artivisme

Coordinació

Comunicació

7.Precs, preguntes, suggerències.

8. Ordre del dia del proper dia 1 de juliol.

Comments are closed.