Acta de la I Asamblea Interprovincial (Castellón-13/6/2011)

REUNIÓ ASSEMBLEES DELS POBLES DE CASTELLÓ – ACTA 13.06.11

ORDRE DEL DIA

  1. Posada en comú del moviment als diferents pobles: accions realitzades, presa de decisions, estat actual del moviment, actualització de llistat de correus electrònics, etc.
    2. Manifestació 19 de juny: convocatòria, manifest, Marxa d’Indignats.
    3. Organització i coordinació conjunta de les assemblees dels diferents pobles.
    4. Representació Jimmy a Alemanya.
    5. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1. Posada en comú del moviment als diferents pobles: accions realitzades, presa de decisions, estat actual del moviment, actualització de llistat de correus electrònics, etc.

VINARÒS
– Es realitzen concentracions diàries de 20 a 21 hores.
– Assemblea dissabtes a les 20.00 hores.
– Dificultat: va començar tenint molta afluència i el nombre de persones que tenen continuïtat va minvant, però reben molt de suport a travès d’internet i de la gent del carrer.
– Acció el dia de la investidura del nou govern municipal.
– Extensió pels pobles del nord de Castelló i contacte amb els pobles del sud de Catalunya.
– El dia 19 Juny aprticiapran pel matí a Tortosa (12 hores) i después a Castelló (19.15 hores)

BENICARLÓ
– Va haver acampada el primer cap de setmana.
– Assemblea dissabtes a les 19.00 hores davant l’Ajuntament.
– Donar suport estatal dins les possibilitats (recollida de signatures, manifestacions, etc.) i posar el focus d’acció a nivell local.
– El dia de la investidura del nou govern municipal es va fer una investidura popular paral·lela pel poble.
– Recollida d’instàncies per a què el govern municipal reflexione sobre el seu sou, fins i tot hi ha un model d’instàncies per a suggerir els sous que la gent considera que haurien de cobrar.

VALL D’UIXÒ
– Segueixen els quatre eixos principals del moviment.
– S’ha elaborat un manifest propi.
– Organització del moviment a travès de comissions. A destacar:
== Educació: la Plaça del Parc s’ha convertit en la Plaça del Poble i es realitzen difernts activitas: aul d’estudi, intercanvi de llibres, jocs populars, tallers per a xiquets el cap de setmana, …
== Logística: sobretot en relació a les necessitats de l’acampada
== Comunicació i difusió: una de les que tenen tasques més importants
– El proper diumenge es retira l’acampada.
– S’ha iniciat l’extensió als barris. Contacte amb la coordinació de veïns i ja s’ha anat a un barri, amb resultats prou satisfactoris.
– Mobilitzacions: dia 30 maig (unes 400 persones), acte de presència amb samarretes al ple de l’Ajuntament, concentració el dia de la investidura del nou govern municipal amb batukada (unes 200 persones).
– Percepció de què hi ha suport popular però molta gent no sap exactament com pot contribuir al moviment.
– Actualment, procés de valoració sobre els punts positius i els aspectes a millorar assolits fins el moment.
– Recollida d’instàncies per a què el govern municipal reflexione sobre el seu sou, fins i tot hi ha un model d’instàncies per a suggerir els sous que la gent considera que haurien de cobrar.
– Interès en possibles eines, instruments, etc. per a coordinar-se a nivell provincial, periodicitat, etc.
– Poden facilitar informació sobre les accions que s’estan duent a terme en un poble gallec.

ONDA
– Constitució del moviment el 5/06/11 després d’un intent de mobilització satisfactori.
– Assemblea diumenges a les 20.00 hores a excepció de les dues properes setmanes que serà dissabte a les 20.00 hores.
– Algunes temàtiques de debat fins el moment: reforma de la llei electoral, pacte de l’euro, poders públics, etc.
– Dificultat: reticències perquè es pensa que estan contra el govern del poble.
– Concentració silenciosa el dia de la constitució del nou govern municipal, per unes 30 persones. La gent del carrer, en general, ho mirava amb desaprovació.
– L’alcalde del municipi s’ha dirigit al moviment i ha mostrat també la seua indignació personal, obrint-li les portes de l’ajuntament.
– Proposta sobre la participació en el Consell de Participació Ciutadana.
– Problemes amb la Guàrdia Civil amb motiu dels permisos (han demanat DNI a les persones assistents)
– Amb el temps i a través de les assemblees, divisió pe comissions de treball.
– De moment s’ha demanat cita amb l’alcalde.
– Presa de decisions per consens.
– El dia 19 Juny possiblement es faça primer una acció a Onda i després es vinga a Castelló (però queda pendent dels permisos, etc.).

BETXÍ
– Assemblees dijous a les 19.00 hores.
– Actualment en fase d’organització, primera assemblea que es fa, progressivament organització en comissions.
– Línies de treball en relació als temes que preocupen al poble.
– Es debatrà el manifest de Castelló a la propera assemblea.
– Possiblement el dia 19 es vindrà a Castelló perquè encara no està consolidada l’organització per a convocar al poble.

BORRIANA
– Inici del moviment el 03/06/11.
– S’ha realitzat una assemblea.
– Assemblees dissabtes a les 19h.
– S’ha creat una comissió d’investigació. Un dels primers temes a tractar serà on va el diner públic.
– Progressivament es crearan els grups de treball que es consideren oportuns i s’organitzarà en funció de les necessitats.
– Punt d’informació obert dimecres, divendres i dissabte per al vesprada.
– Possiblement el dia 19 de juny farà una acció a Borriana i después vindrà a Castelló.
– Recollida de propostes en una bústia per a seleccionar tres prioritats a àmbit local i tres a àmbit estatal.
– En fase d’elaboració d’un manifest propi a partir de les propostes recollides.

CASTELLÓ
– Inici del moviment a partir del 15 de Maig.
– Molta gent al principi però després de la jornada de les eleccions la participació ha disminuït.
– En principi es feien assemblees diàries i ara es fan els divendres a les 20.00 hores.
– Organització en 8 grups de treball.
– Accions realitzades: performances, xerrades de formació, dilluns verd, bicicletades, suport a les manifestacions del grup d’aturats, presència la ple de l’Ajuntament, etc.
– Programa de xerrades programades:
= 14 de juny, dimarts: Situació econòmica i reducció de jornada laboral.
= 15 de juny, dimecres: Lluita no violenta.
= 16 de juny, dijous: Retalls socials.
= 18 de juny, dissabte: Política fiscal com a estratègia d’acumulació de riquesa.
= 20 de juny, dilluns: Consum responsable.
= 21 de juny, dimarts: Renda bàsica com a element emancipador.
= 23 de juny, dijous: Especulació immobiliària, capitalisme financer i dret a la vivenda.
= 25 de juny, dissabte: Taller d’Assemblearisme
= 26 de juny, diumenge: Teoria y normes del dret.
= 27 de juny, dilluns: Tanquem Cofrents.

– Convocatòria de la manifestació per al 19 juny i elaboració d’un manifest per a la mobilització.
– El dia de la investidura del nou govern municipal concentració davant l’Ajuntament, resultat satisfactori, però amb alguns aspectes a millorar en altres accions futures.
– Participació en la reunió d’assemblees organitzada a Madrid (reunió amb 27 assemblees de localitats per tal de recollir uns mínims d’acció a partir del que ja s’estava treballant a cada lloc, es consensuen com a punts comuns la transparència política, la reforma de la llei electoral i la democràcia participativa; altres punts no consensuats però coincidents en moltes assemblees foren els desnonaments, la corrupció i l’atur). L’assemblea de Castelló aprova els tres mínims estatals traslladats des de la reunió entre assemblees.

Es fa una recollida de tots els correus de les diferents assemblees assistents per a actualitzar el llistat creat inicialment i fer efectiva la comunicació entre elles.

Es proposa com a debat la metodologia per a articular propostes conjuntes. ES troba convenient la realització d’una assemblea paral·lela a la de cada poble per tal de defendre uns punts comuns que puguen tindre les diferents localitats. Es proposa traslladar les propostes sorgides de les reunions entre assemblees (no vinculants) a les respectives assemblees locals i debatre els punts per a arribar a una consens, en allò que siga possible, a la propera sessió. Les reunions podrien realitzar-se cada 15 dies i ser itinerants.

Es demana també suport del grup legal per a resoldre alguns aspectos burocràtics per al desenvolupament del moviment (concentracions, manifestacions, reunions al carrer, etc.). També hi ha interès en el tema del procès en cas de que s’informe de desnonaments (es omenta que, des de ja fa temps, a Murcia les associacions de veïns es plantaven davant del lloc on anava a dur-se a terme i no deixaven passar a l’advocat, notari, policia, etc. per la qual cosa no es podia realitzar; han aturat ja 17 intents de desnonament; posteriorment amb el moviment actual s’ha traslladat també a l’Assemblea de Murcia per a veure si es pot generalitzar aquest procés per a aconseguir fer més pressió). També es comenta que des del grup de treball de formació de Castelló (formacion-asambleacs@googlegroups.com) s’està investigant el tema.

Es proposa plantejar-se Diputació com un nivell de treball comú per a desenvolupar reclamacions conjuntes.

Des de Vall d’Uixò es mostra la preocupació per veure que passa si l’acampada es retira. Tot i que està clar que el punt fort és la plaça, hi ha certa incertesa sobre com cal tirar endavant el moviment: arribar a més conciutadans a la participació democràtica en la redenominada plaça del poble, seu de les nostres assemblees, etc.

Vinaròs comenta que el moviment ha tingut un èxit explosiu però el treball que queda ara és seguir conscienciant i formant la gent, fent sobretot treball de carrer.

Castelló comenta que és important tenir molta presència al carrer i proposa que cada assemblea pense en possibles propostes de continuïtat del moviment per tal de veure si hi ha punts comuns entre elles. També informa que en aquesta assemblea el que s’està intentant es fer un canvi real en els mecanismes de participació, un procés que no pot ser immediat, però és necessari si veritablement es vol canviar el sistema de funcionament actual (moviment assembleari, consens, identificació de mínims, debat, informació generalitzada, etc.).

2. Manifestació 19 de juny: convocatòria, manifest, Marxa d’Indignats.

Castelló comenta que ha convocat la manifestació per al proper dia 19 de juny a les 19.15 hores amb el següent recorregut: : Plaça Mª Agustina, Carrer San Lluís, Plaça Clavé, Avinguda del Rei, Carrer Ruiz zorrilla, Plaça de la Pau, Carrer Escultor Viciano, Plaça Borrull,
Carrer Governador i Plaça Maria Agustina.

Es llegeix el manifest que ha elaborat Castelló i es proposa passar a cada assemblea el manifest (annex 1) i els cartells realitzats per tal de que considere si creu convenient adherir-se al manifest, si no ho veu oportú, si vol agafar-lo de base i fer alguna modificació o adaptació, etc.

S’incideix en què és només una invitació i que cada assemblea ha de plantejar-se les accions que considere més oportunes siguen a nivell local i/o provincial.

Es decideix convocar la manifestació als mitjans de comunicació de manera unitària per les assemblees de tots els pobles presents i abans de la manifestació (amb la major brevetat que siga possible i a través d’e-mail) es confirmarà si l’assemblea del poble ha decidit que
adhereix al manifest, per a incloure-ho tant als cartells com al llistat d’entitats que donen suport al document.

Es proposa també, des de Benicarló, la proposta de centrar-se en un manifest centrat en temes més propers (més a nivell provincial i no amb tantes referències estatals) per a futures accions conjuntes.

Es comenta la possibilitat de fer arribar també els manifestos que es puguen fer a nivell local per a traslladar també les propostes dels pobles a Castelló.

Es fa referència de nou al fet que el moviment es defineix com a apartidista, asindicalista i laic.

S’informa sobre la proposta de realització d’una Marxa d’Indignats que partirà de diferents llocs de manera simultània el 19 de juny (Barcelona, Cadis, València, Alacant, Murcia, Bilbao, Balears, A Coruña, etc.). Es pot trobar informació actualitzada al següent enllaç: http://marchapopularindignada.wordpress.com/> . Des de la Vall d’Uixò informen que organitzaran desplaçaments en autobusos per a arribar a Madrid el 23 de Juliol on tindrà lloc la manifestació conjunta de totes les marxes.

Es passarà la informació relativa a la reunió a altres pobles que també tenen assemblea però no han vingut a la reunió.

3. Organització i coordinació conjunta de les assemblees dels diferents pobles.

S’acorda, a proposta de Benicarló, fer la propera assemblea al seu municipi. Serà el proper dilluns 27 de juny a les 19.30 hores a la Plaça de l’Ajuntament.

La periodicitat de les reunions serà quinzenal.

4. Representació Jimmy a Alemanya.

Jimmy, un membre de l’assemblea de Castelló, informa que participarà a una vigília antinuclear que tindrà lloc a Hamburg (Alemanya).

Si alguna assemblea vol que Jimmy també la represente, inclourà el nom de l’assemblea i el municipi al seu escrit. Cal comunicar-ho per correu electrònic. També s’ofereix a fer activitats de teatre, circ, … als pobles i a fer imans o xapes (a preu de cost) amb el disseny indicat, per poder finançar les despeses del moviment. El preu de venda està subjecte a la voluntat de la persona que el compre.

Informa també que volen fer arribar a Zapatero un llibre de contes, amb fotos, dibuixos, etc. elaborat per xiquets i ofereix als pobles la possibilitat de contribuir.

5. Precs i preguntes.

Es proposa fer arribar un llistat de mitjans de comunicació locals per part de cada assemblea per a poder ampliar la difusió de les accions que es realitzen.

Un company de la Vall fan un incís sobre els riscos de les plataformas locals (abraçada d’os), sobre la necessitat de fer les assemblees operatives (acords ràpids i concrets), sobre la necessitat d’oferir suport des de la coordinació d’assemblees a la gent que decidisca fer la marxa (en cas de que fora necessari), la necessita d’agafar una base global del que es defèn al manifest però també articular les propostes a nivell local, etc.

Es debat sobre quina és la millor estratègia de comunicació per a la coordinació d’assemblees: llistats de correus, googlegroups, activist, facebook, N-1 (altament recomanada des de Madrid, però encara molt novedosa i desconeguda, en fase de prova), etc. Es creu necessari un mecanisme per a les comunicacions “oficials” i de “coordinació” i per agilitzar el debat (llistes de correus) i un altre per a la difusió immediata i generalitzada d’accions, restringida a les assemblees participants.

Més informació sobre els sistemes de comunicació recomanats des de Madrid: http://madrid.tomalaplaza.net/com/> (veure apartat Comunicación y Hacksol).