Acta de l’Assemblea General del 10 de Juny

Ordre del dia

Es comença llegint l’ordre del dia de la sessió:

 1. Recordatori: metodologia de l’assemblea.
 2. Manifestació del 19 de juny: ultimar detalls (manifest, recorregut, permís, difusió, cartells, etc.)
 3. Propostes dels diferents grups de treball que necessiten ser tractades en assemblea
 4. Altres informacions d’interés:
  • Possibilitat de realitzar la propera setmana una sessió d’avaluació
  • Contactar amb col·lectius per a preguntar-los si volen fer algunes de les seues activitats a la plaça.
 5. Precs i preguntes

1. Metodologia de l’assemblea.

 • Des de l’àrea de formació és llegeixen les conclusions recollides per les persones que van fer l’observació de l’assemblea del dia 3 de juny (annex 1) i es recorden de nou les pautes bàsiques per afavorir el desenvolupament de l’assemblea.
 • Es presenta una fitxa per a l’elaboració de propostes per a fer una anàlisi prèvia de les propostes que es passen des de cada grup a l’assemblea (annex 2)
 • Es recomana intentar extraure al final de cada assemblea l’ordre del dia de l’assemblea següent, encara que després siga necessari fer la introducció d’un nou punt al llarg de la setmana.
 • De nou es realitza l’observació de l’assemblea per persones voluntàries.
 • Per evitar problemes de transferència d’informació es comenta que es compta amb persones voluntàries per a fer la traducció simultània castellà- valencià.
 • S’expliquen de nou els signes per afavorir el desenvolupament de l’assemblea i facilitar la tasca de la moderació: d’acord, en desacord i repetició d’informació.

Bàsics: signes, moderador, torn de paraula, propostes relacionades amb el tema que es debat, intentar ser breus, etc.

2. Manifestació del 19 de juny: ultimarà detalls (manifest, recorregut, permís, difusió, cartells, etc.)

 • Des de formació es proposa, tal com es va acordar a l’assemblea anterior, una proposta de manifest per a la manifestació del 19 de juny que es presenta, es debat i es modifica amb algunes petites aportacions decidides a l’assemblea (annex 3)
 • Ja s’ha fet la comunicació a Subdelegació del Govern sobre la manifestació i el recorregut començarà de la M. Agustina a les 19.15 hores, serà el següent: Plaça Mª Agustina, Carrer San Lluís, Plaça Clavé, Avinguda del Rei, Carrer Ruiz zorrilla, Plaça de la Pau, Carrer Escultor Viciano, Plaça Borrull, Carrer Governador i Plaça Maria Agustina.
 • Es convocarà la manifestació i es convidarà a la resta de pobles amb els qui es té relació a participar i a adherir-se al manifest.

3.Propostes dels diferents grups de treball que necessiten ser tractades en assemblea

ACTIVISME

 • Realització d’una acció de protesta dissabte 11 de juny davant l’Ajuntament de Castelló amb motiu de la presa de possessió dels governs municipals es proposen diferents punts: portar esparadrap a la boca, fer una cadena humana, portar cassoles per a fer soroll, asseure’s a terra si pressiona o carrega la policia, fer pancartes reivindicatives amb diferents lemes, anar mudats o vestits amb roba d’arreglar, etc.

FORMACIÓ

 • Es presenten les diferents xerrades que es faran al llarg de la setmana, amb horari de 19.30 h a excepció de la del 25 de juny (18.30 hores):
 • 14 de juny, dimarts: Situació econòmica i reducció de jornada laboral.
 • 15 de juny, dimecres:Lluita no violenta.
 • 16 de juny, dijous: Çretalls socials.
 • 18 de juny, dissabte: Política fiscal com a estratègia d’acumulació de riquesa.
 • 20 de juny, dilluns: Consum responsable.
 • 21 de juny, dimarts: Renda bàsica com a element emancipador.
 • 23 de juny, dijous: Especulació immobiliària, capitalisme financer i dret a la vivenda.
 • 25 de juny, dissabte: Taller d’Assemblearisme
 • 26 de juny, diumenge: Teoria y normes del dret.
 • 27 de juny, dilluns: Tanquem Cofrents.
 • Es presenta una proposta de document, tal com s’havia acordat a l’assemblea anterior, per a recollir la informació principal sobre el moviment, es fan alguns suggeriments de millora per a incloure i s’aprova per consens (annex 4)

ACAMPADA

 • La gent acampada ha comentat la necessitat d’unir-se en un grup de treball per tal de resoldre diferents qüestions que els afecten.
 • Es llegeix un document relatiu a la situació de les persones que estan acampades, fent referència a algunes qüestions que tot i afectar directament a aquest grup de gent, són responsabilitat de tot el moviment: gestió del punt d’informació, etc. (annex 5)
 • S’informa que el grup de treball es reuneix cada diumenge a l’hora de sopar i que des del grup es traslladaran les propostes que consideren oportunes a l’assemblea del proper divendres, 17 de juny.

NATURA I AGRICULTURA

 • Es recorda la realització del dilluns verd amb diferents activitats:
 • 18:15h joc del reciclatge
 • 19:15h : Vigília antinuclear i concert amb el grup “Trovadorets”
 • 20:00: assemblea de natura i agricultura
 • En acabar sopar vegà
 • S’informa que s’ha ocupat un espai públic a la Plaça Isabel la Catòlica per a la creació d’un hort urbà.

COMUNICACIÓ

 • S’informa de la creació d’una secció específica per a què cada grup de treball expose les seues necessitats, per tal de què la gent que tinga ganes de contribuir i no sàpiga com puga fer-ho.
 • Es proposa la realització d’una roda de premsa el dia 17 de juny pel matí a la Maria Agustina per a informar als mitjans de comunicació sobre la manifestació del dia 19 de juny amb la presència de portaveus de comunicació, formació i coordinació. La proposta no s’aprova perquè es considera que és millor evitar exposar-se als mitjans de comunicació de manera directa i fer-los arribar la informació i el manifest per mitjà de comunicats de premsa. S’aprova l’enviament d’un comunicat amb les activitats de la setmana i un altre a final de setmana amb la informació sobre la convocatòria de la manifestació i el manifest.
 • Es suggereix a comunicació que compten també amb altres mitjans alternatius i digitals per a enviar la informació.

EXTENSIÓ

 • S’informa que hi ha una assemblea de pobles el proper dia 13 de juny a les 20.00 hores a la Plaça Mª Agustina, a la que s’han convocat a tots els pobles amb els que es té contacte en el marc del moviment.
 • Es proposarà als pobles l’adhesió al manifest i se’ls convidarà, com a tothom, a participar a la manifestació del dia 19 de juny.

4.  Altres informacions d’interès:

 • Es decideix traslladar el punt relatiu a la possibilitat de realitzar una sessió d’avaluació a la propera assemblea
 • El punt relacionat amb el contacte amb col·lectius per a preguntar-los si volen fer algunes de les seues activitats a la plaça es trasllada a la propera assemblea

5.  Precs i preguntes

 • S’aprova la proposta de Jimmy que s’ofereix a anar a la Vigília Antinuclear d’Alemanya com a representant del moviment a Castelló.

6.  Ordre del dia assemblea 17.06.10

 1. Metodologia de l’assemblea
 2. Manifestació 19 de juny
 3. Propostes dels diferents grups de treball
 4. Acampada i gestió del punt d’informació
 5. Marxa 19 de juny (Madrid)
 6. Altres punts d’interès: realització sessió d’avaluació, contacte amb altres col·lectius per a proposar que traslladen si volen algunes de les seues activitats a la plaça.
 7. Precs i preguntes
 8. Ordre del dia propera assemblea

 

Annex 1

Reunides totes les persones voluntàries de l’assemblea que van fer observacions a l’assemblea del 3-6-2011 en finalitzar la mateixa es contemplen les següents qüestions:

 1. A nivell general l’assemblea ha millorat enormement de assemblees passades.
 2. La funció de la moderació està cada volta més clara i més ben duta.
 3. Es contempla com un fet molt positiu les recapitulacions que es fan en cada punt sobre els acords presos. Rellegint-los i explicitant-los.
 4. S’observa que a partir de 2 hores l’assemblea decau en efectivitat i es comença a notar els efectes del cansament.
 5. Caldria explicar breument abans de començar l’assemblea els mecanismes pels quals es prenen les decisions, i la metodologia que seguirà l’assemblea.
 6. Caldria també fer un resum previ molt breu dels objectius del moviment per poder engrescar a més gent a participar-hi.
 7. Es considera que en la ronda de precs i preguntes no s’haurien de prendre acords i dirigir les propostes cap a l’assemblea següent.
 8. Es veu molt necessària una gestió del micròfon més estricta. Sense deixar agarrar-lo mai a cap persona que no haja demanat torn de paraula.
 9. Caldria tallar les intervencions que no vagen en el tema que s’està discutint.
 10. S’ha d’evitar sempre fugir del personalisme, no plantejar mai les propostes personalitzant i assumir que si es qüestiona una proposta nostra es qüestiona la proposta i no la persona qui la realitza.
 11. Cal assegurar la implicació de tota persona que faja una proposta i que aquesta siga adequadament presentada i argumentada (que no siga una ocurrència momentània).
 12. En el joc de rols s’han observat “rondinaires” i “savis/es”, no s’ha detectat “tramposos” però si “robamicros”.

Annex 2

La fitxa de proposta, model per a la presentació a l’assemblea, ha de ser accessible a tota persona o grup que vulga dirigir-li una. Es tracta d’una guia flexible i ha de facilitar la clara exposició de les propostes i el seu seguiment. També conté una casella per a l’avaluació.

És convenient consensuar criteris alhora d’avaluar i fer propostes.

Exposició o Lectura de la fitxa de propostes (com a màxim 5 min).

( MOLT IMPORTANT! ) – No fagis una proposta sinó estàs disposat a assumir gran part de la feina que suposa

Títol de la proposta: Pintem el local Data:
En què consisteix: 

Pintar de color verd oliva les parets del local

Per què caldria/seria interessant dur-la endavant?: 

Hi ha un estudi d’un científic molt important que diu que el color verd oliva transmet pau i harmonia.

Què podem aconseguir amb ella? (Objectius) 

-Aconseguir un aspecte agradable i acollidor pel nostre local.

-Evitar el despreniment constant de guix de la paret vella.

Com pensem portar-la endavant?(inclou el qui, quan, on i com): 

-La Juana i el Pep reciclen pintura demà al punt verd.

-La comissió infraestructura s’encarrega de pintar aquest cap de setmana.

-El material de pintura es compra amb diners del fons comú.

3 Pros: 

-El local quedarà molt guapo.

-Hi haurà més llum.

-No caldrà escombrar cada dia

3 Contres: 

-Hi ha molts pocs diners al fons comú.

-Els caps de setmana ningú vol treballar.

-Netejar els pinzells amb aquesta pintura tòxica és una guarrada

Avaluació: 

Des de que vam pintar el local hi ha molt bona onda

Annex 3

Manifiesto 19J

Somos personas libres y voluntarias que reivindicamos la dignidad y la conciencia social, unidas ante todo por una voluntad de cambio hacia una sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos, es necesaria una REVOLUCIÓN ÉTICA. Nuestra lucha es una apuesta PACÍFICA para que la sociedad sea la protagonista del cambio. 

 

No representamos ningún partido ni asociación, y tampoco ninguno nos representa. La asamblea se declara ASINDICALISTA, APARTIDISTA Y LAICA. De igual forma, las personas que se organizan a través de asociaciones están invitadas a participar; pero en ningún caso el movimiento será un espacio de divulgación y promoción de estas agrupaciones ciudadanas, sino un punto de encuentro para la autoorganización social.

La responsabilidad del movimiento es colectiva, todos y todas estamos invitados a debatir, crear y participar en las decisiones y acciones realizadas así como en sus consecuencias.

 

La lucha unitaria del movimiento es por una democracia participativa. Consistente en la demanda de los mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer la democracia directa, como referéndums y la reforma de la actual ley electoral. La imposición de la consulta popular obligatoria y vinculante para la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, autonómicos y estatales y cuestiones de gran envergadura como directrices europeas. Y el establecimiento de un sistema asambleario donde los/as ciudadanos/as se representa a sí mismos/as, con una participación activa local en los plenos de los ayuntamientos.

Nuestra demanda de mínimos es la siguiente:

 • Transparencia política.

Establecimiento de mecanismos ciudadanos de control de la gestión pública que eviten la corrupción política. Control ciudadano de las actividades económicas de los cargos públicos.

 • Eliminación de los privilegios de los cargos representativos e instituciones confesionales.
 1. Supresión de vehículos oficiales
 2. Mayores sanciones económicas e inhabilitación para el absentismo laboral de cargos públicos.
 3. Eliminación de los cargos de libre designación.
 4. Regulación más estricta del salario de los cargos públicos, concejales y personal de libre designación.
 5. Reducción y transparencia de los suplementos salariales.
 6. Exigir cobrar sólo un salario de la Administración Pública.
 7. Control del patrimonio de los cargos públicos y sus familias.
 8. Mantenimiento y mejora de los servicios públicos garantizando la gestión, ejecución y prestación de los mismos por empleados municipales y empresas de titularidad pública.
 • Control del sistema económico y financiero.
 • Medidas plurales respecto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución, que determina que “Toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
 • Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
 • Devolución transparente e inmediata a las arcas públicas por parte de los bancos de todo el capital público aportado.
 • Regulación de los movimientos especulativos y sanciones a la mala praxis bancaria.
 • Aceleración de los procesos de justicia ejercidos contra empresarios y medidas de embargo para los mismos.
 • Prohibición de inversión en paraísos fiscales.
 • Reducción del gasto militar y eliminación del armamento militar.
 • Reducción del poder del FMI y del Banco Mundial.
 • Abolición de la deuda externa.
 • Establecimiento de la tasa Tobin a nivel internacional.
 • Comercio justo mundial.
 • Separación efectiva de poderes legislativo, ejecutivo, judicial.

Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.

 • Servicios públicos universales y de calidad.
 • Consideración como bienes de utilidad pública los servicios de primera necesidad para la ciudadanía como energía, redes de comunicación, alimentación, transportes y banca. Prohibición por tanto de los monopolios y oligopolios privados en suministro de estos bienes.
 • Educación pública, gratuita y laica. Incremento de profesorado e infraestructuras que garanticen el ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
 • Sanidad pública y gratuita. Incremento del personal sanitario e infraestructuras para terminar con las listas de espera. Servicios gratuitos de atención a la infancia y personas con necesidades especiales de cura.
 • Derecho a la vivienda. Declaración de las ciudades como libres de desahucios y desalojos. Donación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas, de forma retroactiva desde el inicio de la crisis. Prohibición de la especulación inmobiliaria.
 • Movilidad urbana (bus más económico, trenes cercanías de Castellón hacia el norte, gratuidad de parking hospitales).
 • Derechos laborales.
 • Derogación de la reforma laboral.
 • No a la reforma de la ley de pensiones.
 • De acuerdo con los avances tecnológicos reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación hasta llegar al pleno empleo.
 • Sueldos dignos. Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo.
 • Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
 • Reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado.
 • Derechos ciudadanos.
 • Derechos económicos: Renta Básica y prestaciones.
 • Igualdad: minorías étnicas, sexuales y de género. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias como son la Ley del Plan Bolonia, la Ley de Extranjería y la conocida como Ley Sinde.
 • Derecho al ambiente saludable
 • Apostar por el decrecimiento
 • Cierre de las centrales nucleares/ apuesta por las energías renovables.
 • Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura del campo, no de las multinacionales.
 • Fomento de la agricultura agroecológica y no transgénica, basada en modelos no mercantilistas.
 • Consumo responsable.
 • Restauración ambiental de las zonas donde se han cometido abusos urbanísticos y moratoria urbanística.

 

Asamblea de Indignad@s de Castellón

Annex 4:

ASAMBLEA DE INDIGNAD@S DE CASTELLÓN

El domingo 15 de mayo de 2011, unas 50 ciudades españolas participaron en una protesta ciudadana convocada por diversas plataformas. Como respuesta a la acción represiva tomada contra algunos participantes nació un nuevo movimiento social: El Movimiento 15-M que reunía a ciudadanos de todas las edades, sexo, orientaciones políticas e ideologías bajo un mismo lema: ESTAMOS INDIGNADOS Y QUEREMOS CAMBIAR LAS COSAS.

 

Bajo esta nueva iniciativa, los participantes decidieron tomar las plazas más significativas de sus respectivas ciudades junto al apoyo masivo de comercios y particulares que fueron aportando su ayuda en diferentes niveles: presencial, logística, económica, material…

En Castellón tenemos en pie nuestra acampada ciudadana que se organiza a través de una Asamblea General todos los viernes a las 20 horas, junto con diferentes grupos de trabajo y unos objetivos concretos a nivel local, provincial y estatal.

ORGANIZACIÓN

– Estructura:

En Castellón nos hemos organizado en base a ocho grupos de trabajo que se reúnen todas las semanas.

GRUPO DE TRABAJO CONTACTO HORARIO REUNIONES

Coordinación

coordinacionasambleacs@googlegroups.com Todos los días 

19:30 h.

Activismo activismoasambleacs@googlegroups.com Martes 21:00 h.
Artivismo artivismoasambleacs@googlegroups.com Lunes y jueves 

18:00 h.

Comunicación comunicacionasambleacs@googlegroups.com Martes 20:00
Investigación-Información-Legal Formación-asambleacs@googlegroups.com 

legalasambleacs@googlegroups.com

Miércoles y sábados 20:00 h.
Logística logisticaasambleacs@googlegroups.com Todos los días 

18:00 h.

Natura   y Agricultura naturaiagriculturaasambleacs@googlegroups.com Miércoles y viernes 18:00-20:00 h.
Parados De lunes a viernes 18:00 – 20:00 h.

Tanto las asambleas generales como las reuniones de los grupos de trabajo son abiertas y en ellas las decisiones se toman por consenso. Os invitamos a que vengáis y participéis.

– Funcionamiento:

En cuanto a decisiones sobre cualquier tema, el funcionamiento es el siguiente:

PROPUESTA (de particular, grupo de trabajo…): Se plantea en la Asamblea General para decidir si se lleva a un grupo de trabajo concreto para estudiar todos los aspectos que le conciernen (legal, político, social, económico…) o si por el contrario se lleva hasta una acción concreta.

Las propuestas se pueden hacer llegar a través del buzón disponible en nuestro punto de información o enviar un correo al grupo de Coordinación.

OBJETIVOS

Los objetivos fijados por ahora deben separarse en varias categorías: ámbito estatal, autonómica, provincial y local.

A nivel estatal, existe un consenso de mínimos, es decir, propuestas sobre las que el Movimiento está de acuerdo para proponer una recogida de firmas a nivel nacional y presentarla ante el Congreso de los Diputados. Estos son:

 • Democracia participativa
 • Transparencia política
 • Separación efectiva de poderes
 • Control de la banca
 • Eliminación de privilegios políticos

A nivel local, los puntos definidos para presentar la recogida de firmas en el Ayuntamiento, son:

 • Puntos de córdoba (adaptados a Castellón)
 • Movilidad urbana

ASAMBLEA DE INDIGAND@S DE CASTELLÓN es una agrupación ciudadana que quiere cambiar las cosas a diferentes niveles, necesitamos unirnos y defendernos con nuestras mejores armas: la cabeza y el corazón. Queremos cambios de forma indiscutiblemente pacífica con la ayuda y las ideas de toda persona interesada. Os esperamos en LA PLAZA MARÍA AGUSTINA.

Annex 5:

Resumeixo:

 1. Sense l’acampada, no serà possible protegir la carpa d’informació durant la nit.
 2. Sense protecció, s’hauria de desmuntar la carpa cada vesprada i tornar a muntar-la cada matí… o deixar de tenir la carpa.
 3. Sense carpa, no arribarem a tenir l’impacte amb el públic DURANT EL DIA que tenim ara.
 4. Hi ha un cert grau de passotisme sobre els torns de nit. Hi ha gent que s’hi apunta… i després se n’avorreix i van cap a casa (o dins d’una tenda de l’acampada). Però hi ha molta més gent que ni si apunta.
 5. Hi han vingut vàries persones buscant gresca durant la nit. Si hi ha presència, podem tractar amb aquesta amenaça. Però alguna nit hi ha hagut 3 dones i un home de vigilància. I sense voler ser sexista, no cal tenir més de dos dits de front per a saber que uns violents o feixistes que VOLEN buscar problema se sentiran més segur de poder fer-ho contra dones que no pas homes. Una nit van haver problemes. [No crec que va ser un feixista, “només” un embriac o drogata amb problemes psicològics.]
 6. mentre que els torns de dia són de 2 hores cada, el torn de nit – precisament quan hi ha més perill i precisament quan hi ha més son – és de DEU HORES!!!
 7. Hi ha gent que queda de guàrdia de nit que – per por o nervis o per caràcter – contestaria amenaces de violència amb violència (o amenaces).
 8. Si nosaltres recurrim a la violència, la premsa de dretes i la policia ho tindrà MOLT fàcil per a arruinar la nostra – fins ara – bona reputació. I si el 15M comença a fer servir la violència, jo personalment plego.

En vistes de tot això, proposo:
a) Que pensem seriosament si val la pena mantenir l’acampada i la parada d’informació. Personalment jo opino que si les pleguem – i no tenim una altra manera de fer-nos MOLT visible – això de 15M Castelló anirà perdent forces i dissoldrà lamentablement.

b) Una altra possibilitat seria de okupar un edifici al centre. Però aquest també necessitaria una vigilància contra desallotjament i atacs de feixistes. Seria més fàcil de defensar que una carpa i unes tendes a la plaça, però també seria menys visible i – des del punt de vista de certa gent – ens faria més “radicals”, més qüestionables.
b2) Una altra possibilitat seria reduir la nostra activitat a un sol dia a la setmana, okupar aquesta plaça durant – per exemple – tot el dia de dilluns, amb vàries activitats… i deixar-la reposar la resta de la setmana. Això significaria el fi de la multitut de transparències, una presència no tan sols menys freqüent sino també menys visible.

c) Si es decideix seguir amb la carpa, l’acampada, i la presència a la plaça, serà IMPRESCINDIBLE que més gent si apunta als torns de vigilància. En José ha fet TRES torns de nit – TRENTA HORES – aquesta setmana. De vegades jo l’he vist dormint rera la taula. No podem dormir quan fem vigilància! Però no critico gens en José per haver dormit. La culpa tenim nosaltres que passem d’apuntar-nos-hi… o que abandonem la resposabilitat quan no ens doni la gana complir amb la promesa.

d) PROPOSO que els torns de nit es divideixin en 3 blocs de 3 o 4 hores o – com mínim – 2 blocs de 5.

e) PROPOSO que la gent que vagi cada nit a la comoditat de dormir al propi llit es faci concient de que hi ha altra gent que està fent la seva feina. I no em vingueu amb això de “però jo tinc una feina. necessito dormir perquè matino i vaig a treballar…” Hi ha una dona que dorm aquí a una tenda – i de vegades fa torns de nit a la carpa – que surt a treballar a les 8 cada dia… i té 3 feines.

f) ADMETO que jo també he passat la responsibilitat de la vigilància a altres. Però ara n’estic concient i PROPOSO que cada persona – si acampada aquí o vivint en un pis – considera seriosament fer NOMÉS UN torn de 3 a 5 hores cada setmana.

g) PROPOSO que cada nit organitzem ben organitzat un sopar aquí a la plaça, que sopem JUNT=S, respectant nivells de soroll, xerrant amb veu baixa, però compartint un sopar fins a les tantes. Això significaria que el començament del torn de nit no sigui tan solitari com ara.

h) PROPOSO que cada matí – a partir de les 7 – organitzem ben organitzat un desdejuni aquí a la plaça per a la gent que hagi d’anar a treballar però tingui ganes de veure’ns a primera hora. Perquè a mi em sembla una manera molt maca de començar el dia.

i) OFEREIXO que – quan jo torno d’Alemanya – durant el sopar de dilluns a la nit i el desdejuni de dimarts fem un grup de conversa en anglès… per a aquell=s que ho volen practicar.

j) PROPOSO que una altra nit o un altre matí es faci un grup de practicar el valencià… per a la gent que ho volen millorar (i per a la gent que vol ajudar a difondre l’ús de valencià).

Comments are closed.