Assemblea de “Natura i Agricultura” 24/05/2011

Per tal de continuar amb la tasca de l’hort urbà es proposa la construcció d’un hivernacle.

Volem oferir a grans i menuts, jocs i activitats d’educació ambiental

– Plantegem la fabricació d’un panell de cartró amb el títol del grup de treball “Natura i
Agricultura” on tot el món puga penjar i llegir articles divulgatius relacionats amb aquestos
temes.

Sol.licitem pressupost per a ampliar l’hort (aquesta activitat de l’hort urbà ja està aprovada
per l’assemblea general): 4 sacs de terra i llavors = 20-30€

– Proposem fer un cine-forum Ambiental. Els documentals proposats pel moment són:
Vandana Shiva, Earthlings i Masanobu Fukuoka. Estem oberts a més propostes.

Voldríem fer un “Taller de plantes” que consistirà per una banda en plantar llavors (hem
pensat en alfàbegues) per part de la gent que hi vulga participar i per altra banda escriure
una frase identificativa del moviment al recipient per a repartir pels carrers quan hagen
germinat.

Al grup de treball d’artivisme els volíem preguntar si podrien afegir al cartell de “Huerto
Urbano” la traducció al valencià “Hort Urbà”.

Elaborar uns paperets per a deixar als cotxes que obstaculitzen els carrils bici amb el
següent missatge: “El carril bici no és un pàrquing”

– S’ha proposat una col.laboració, encara per concretar, amb una associació protectora
d’animals de Castelló.

Asamblea de “Natura i Agricultura” 24/05/2011

– Para continuar con la tarea del huerto urbano se propone la construcción de un
invernadero.

Queremos ofrecer a mayores y pequeños juegos i actividades de educación ambiental.

Planteamos la fabricación de un panel de cartón con el título del grupo de trabajo “Natura
i Agricultura” donde todo el mundo pueda colgar y leer artículos divulgativos relacionados
con estos temas.

Solicitamos presupuesto para ampliar el huerto (esta actividad ya está aprobada por la
asamblea general): 4 sacos de tierra y semillas = 20-30 €

– Proponemos hacer un cine-forum Ambiental. Los documentales propuestos por el
momentos son: Vandana Shiva, Earthlings i Masanobu Fukuoka. Estamos abiertos a más
propuestas.

Querríamos hacer un taller de plantas que consistirá por una parte en plantar semillas
(hemos pensado en albahaca) por parte de la gente que quiera participar i por otra
parte escribir una frase identificativa del movimiento para repartir una vez que hayan
germinado.

– Al grupo de trabajo de artivismo les queríamos preguntar si podrían añadir al cartel
de “Huerto Urbano” la traducción al valenciano “Hort Urbà”.

– Elaborar unos papelitos para dejar en los coche que obstaculizan el carril bici con el
siguiente mensaje: “El carril bici no es un parking”

Se ha propuesto una colaboración, todavía por concretar, con una asociación protectora
de animales de Castelló.

Comments are closed.