Propuestas para Asamblea 19-5-201

1. Eliminación de Privilegios Políticos:

 • Referéndum en relación a la continuidad de la monarquía.
 • Certificar estudios relacionados con el cargo.
 • Máximo de ocho años en el desempeño del cargo político.
 • Cargos políticos sin impunidad con delitos graves.
 • Políticos sin sueldos que quintupliquen el salario mínimo.
 • Sueldo igual al salario medio español.
 • Eliminación privilegios políticos (pensión, etc)
 • Equiparación de sanciones con el resto de funcionarios.
 • Eliminación de las donaciones anónimas a los partidos.
 • Cumplimiento del contrato de confidencialidad al final del cargo. Plazo de tiempo mínimo para ocupar un puesto en el sector privado tras haber ejercido en el sector público.
 • Prohibición del transfuguismo político.
 • Creación de comisiones de control de los puestos públicos.
 • Facilitar la aplicación de las iniciativas populares.
 • Leyes que afecten a los políticos que sean decididas por los ciudadanos.
 • Mecanismo de control de para el cumplimiento de los programas electorales.

2.Contra el desempleo:

 • Conciliación laboral y familiar.
 • Planes de pensiones regulados por ley.
 • Fiscalidad más eficiente sin solapamiento de competencias.
 • Mayor regulación del trabajo temporal y que este no se sistematize. Eliminar ETTs.
 • Cotizar vida laboral completa.
 • Obligación de un máximo de 10% de empleados temporales.
 • Audiotorías públicas de grandes empresas.
 • Fomentar el cooperativismo .Fomentar el intercambio de bienes y los bancos de tiempo.
 • Eliminar la cuota fija a los autónomos.
 • Más medidas compensatorias para los parados.
 • Más ayudas para la educación entre parados.
 • Supresión de los rescates a grandes corporativas.
 • Prolongación del subsidio para desempleados de larga duración.
 • Mayor promoción del turismo local.
 • Revisar leyes que regulan los trabajos en prácticas y de voluntariado.
 • Aumentar los aranceles de importación.
 • Supresión de horas extras.
 • Jubilación a los 65 años dependiendo del sector.
 • Derecho al paro para autónomos.

3.Promoción de la agricultura i ramaderia:

 • Cooperatives agricoles públiques.
 • Preus mínims de compra per a l’agricultor.
 • Major regulació de productes trangenics.
 • Potenciació de l’agricultura ecológica.
 • Educació ambiental com a tema tranversal.
 • Revisar la financiació de la agricultura i la ramaderia.
 • Ingresos del dia 1 al 5 per al pagament de salaris.

4. Dret a l’habitatge:

 • Incautació per part de l’estat dels habitatges en stock per a VPOs.
 • Lloger lligat a la renda i no a la edat.
 • Cancelació de les hipoteques al entregar la propietat.
 • Lloger dels habitatges buits del centre de Cs.
 • Augment progresiu del IVI per segona i tercera vivenda.
 • Millora del sistema de lloger per a protegir al inquili.
 • Promoure llogers solidaris per part de ajuntaments.
 • Promoure l’habitatge cooperatiu.
 • Venda de VPOs per adjudicació pública.
 • Hipoteca de primera vivenda regulada per l’Estat.

5. Servicios públicos de calidad:

 • Reparto de competencias transparente y eficiente.
 • Transporte público ecológico, de calidad y barato.
 • Ampliación del horario biciCas
 • Fomento del uso de la bici privada  y del los parkings de las mismas.
 • Acceso a la universidad para todos los sectores de la población y conciliación con el horario laboral.
 • Distribución eficiente del funcionariado con mayor movilidad.
 • Escuelas infantiles y guarderías públicas.
 • Acceso a todas las televisiones autonómicas por parte de todo el país.
 • Mayor reparto de canales del TDT.
 • Transparencia en la financiación de las televisiones autonómicas.
 • No a la privatización de servicios públicos ni a las subcontratas.
 • Gratuidad de los servicios educativos en cualquier nivel.
 • No a la privatización de la sanidad.

6. Control de las entidades bancarias:

 • Major control dels embargaments bancaris.
 • Bancs i Caixes obligats a pagar un porcentatje en obra social.
 • Bancs rescatats que tornen el prestec concedit.
 • Major regulació dels moviments bursatils.
 • Imposibilitat de comprar i vendre accions en un determinat periode de temps.
 • Prohibició de endeudament Estatal.
 • Nacionalizació de la banca.

7. Fiscalitat:

 • Abolició del concordat.
 • Obligatiorietat de un fons de reserva per a les grans empreses.
 • Eliminació de les despeses militars.
 • Control del trànsit en les ciutats, amb taxes.
 • Reciclaje de les restes orgàniques en tot l’estat Espanyol.

11 comments

 1. sergi dice:

  Per al debat…

  Personalment no estic d’acord en què acceptem un 10% de treballadors temporals en les grans empreses ja que és acceptar la precaritat laboral. Estem demanant eliminar les ETT’s pel que deuríem ser coherents i estendre-ho a la temporalitat en si mateixa, ja que és una forma de precaritzar-nos que ens ha portat a la lamentable situació que patim els joves.

  També vull qüestionar el tema de la jubilació als 65 anys en alguns sectors. Rehòstia, com podem apuntar tan baix? de veres volem acceptar currar fins als 67 si eres un currela de certs sectors? per favor !! no fem com els sindicats CCOO-UGT i acceptem que hi hagen treballadors que si es jubilen tan tard. No seguim el camí que els banquers i l’elit empresarial ha imposat

  La revolució ètica no pot ser un reforma ètica del capitalisme, dels seus excesos, cal anar més enllà d’esta impaciència que arrossega el moviment, i, reflexionar com ho fem per aprofitar tota este potencial col·lectiu en un moviment que perdure en el temps i canalitze tant de malestar sense partits ni sindicats.

  Tot el poder per a les assemblees!!

 2. Raül dice:

  Crec que en aquestes propostes es des legitima tot lo que durant gaire bé una setmana em estat reivindicant que en principi no era més que una classe política digna del poble que els vota. Al igual que acordem demanar una certificació d’estudis als càrrecs polítics deuríeu haver filtrat aquestes propostes per especialistes en aquests temes , ja que hi han algunes que a mes de utòpiques són massa populistes, em caigut en el mateix populisme que la nostra classe política, crec que encara estem a temps de rectificar. AÇO NO VOL FERIR A NINGÚ SINO UNA CRITICA CONSTRUCTIVA

 3. Senil du Pus dice:

  Pienso que estamos trabajando con demasiadas ramas, y comienzan a aparecer opiniones particulares sobre muchos de los puntos que se tratan, que no hacen otra cosa que desvincular gente al movimiento.
  Que si trasgenicos, que si nucleares, que expropiar campos vacios, que si lo que sea…
  Existe el metodo de divide y venceras y nos estamos dividiendo nosotros con demasiadas propuestas.
  El movimiento lo que pretende es cambiar la democracia, y despues cuando la democracia sea participativa y cuente con nosotros sacara estas propuestas sobre la mesa y podremos defender cada uno nuestras ideas.
  Pero por ahora tenemos que unirnos todos en la unica y verdadera propuesta: cambiar la ley electoral y blindar la politica contra la corrupcion politica estableciendo mecanismos de control temporal que hagan imposible que se corrompa bajo el poder economico. En esto estamos todos de acuerdo. Unamonos en eso y no nos dividamos. Despues podremos cambiar el resto.

 4. raul dice:

  He fet una proposta en altra secció, que crec important per a tenir en compte:

  Ja que s’està el.laborant un manifest amb propostes en materia de sistema electoral, politica social o economia, no estaria de més realitzar tallers, xerrades o coses així per tal d’informar-nos i formar-nos en estes materies a l’hora de decidir propostes o alternatives.

  Propose:
  – Que es convide a les assemblees a persones de diferents sectors (agricultura, sanitat, educació, parats, etc…) que puguen transmetre com veuen la situació i quines necessitats hi ha. Açò podria fomentar l’impuls a que se creen assemblees que discutisquen estos assumptes en eixos sectors, per després posar-los en comú. El mateix es podria proposar per a barris o pobles.

  – Que es cree una comissió de formació o de difussió, per a promoure xerrades o tallers sobre sistema electoral, fiscalitat, ocupació, economia, etc… per així poder discutir millor propostes o alternatives.

  Ànims, i que no pare el moviment

 5. Manolo dice:

  Vos faig arribar, de nou, algunes propostes econòmiques (amb la seua explicació) ja que no podem caure en els mateixos errors que estan fent els partits polítics governants i els que recolzen les actuals injustícies que marca la Unió Europea i els mercats financers.
  Molts estem indignats perquè ens estan deixant sense drets fins a convertir-nos en esclaus.
  De gens serveixen les reformes polítiques si les reformes econòmiques no solucionen els seus problemes per a poder sobreviure.
  Els aturats el que volen és poder treballar i no ser mercaderia en mans dels mercats financers, les empreses i els dirigents polítics.
  Si no llancem propostes que solucionen tots aquests problemes, estem fent el mateix que fan els polítics actuals (*PPSOE) i els sindicats seguidors del sistema econòmic i que accepten la forma d’eleccions sindicals actuals que són un plagi de les eleccions polítiques.
  Per tant és necessari que siguem capaços de parlar del que vos propose a continuació, si açò no és possible estem deixant al marge del moviment dels indignats a tots els que pateixen les conseqüències de totes les reformes laborals que s’estan produint.
  Senc ser tan plom però cree en açò i pense que és molt necessari abordar-ho.

  – Ens hem d’unir en associacions de treballadors que siguen independents de les subvencions estatals i que visquen de les quotes dels seus adherents.
  – S’ha de fer tot el possible i necessari perquè ni un treballador més engrossisca les llistes de l’atur.
  – Per a evitar açò hem de forçar al Govern i a les empreses a realitzar una reforma laboral que contemple com a únic punt la reducció de jornada laboral, convenientment a sis hores diàries i a 30 setmanals com a màxim. Amb aquest horari les empreses que treballen a tres torns podrien incorporar el quart torn, amb el que entrarien a treballar un 25% més de persones que en l’actualitat. D’altra banda en els grans comerços que es treballa 12 hores al dia, es podria incorporar un segon torn de treball, ja que en l’actualitat fan treballar moltes més hores als seus empleats.
  – Hem de ser capaços d’organitzar-nos en sindicats supranacionals que ens unisquen a tots per a acabar amb la dictadura dels mercats de l’economia capitalista globalitzada. Els sindicats dels treballadors han de ser globals, no poden ser sectorials, ni nacionals, ni regionals, ni locals. Només la unitat obrera internacional podrà acabar amb aquesta nova forma de desgovern internacional que faciliten els mercats financers, les borses.
  – Hem de desemmascarar als polítics, de tots els colors, als sindicats defensors del sistema i atrapats en les prebendes que aquest els ofereix i no seguir, mai més, les seues consignes que es llancen sense comptar amb les bases segons a ells els convé a cada moment i, només, per a justificar-se i no per a aconseguir el que és necessari perquè els treballadors no seguisquen sent les víctimes. Per exemple, no es poden convocar vagues sectorials, ni vagues generals contra la disminució salarial, d’un dia de durada ja que aqueixes vagues no són efectives i per al que serveixen és perquè els descomptes siguen majors. Les vagues cal convocar-les per a lluitar pel que es pretén eliminar i no acabar-les fins a haver aconseguit el que es pretén, la resta és enganyar als treballadors i treballadores.
  – És el moment que parlem tots els treballadors i les treballadores del món, siga el que siga la nostra raça o el nostre sexe, per a organitzar-nos i lluitar contra la dictadura del capital i el primer a exigir és:
  1º- La plena ocupació en totes les zones del món.
  2º- La reducció de la jornada laboral d’acord amb els avanços tecnològics.
  3º- Exigir el salari ètic màxim de 25.000 euros anuals, que ningú ho supere i qui ho faça que haja de donar la resta per a assegurar les garanties socials del conjunt de la població mundial.
  4º- Evitar la deslocalització de les empreses.
  5º- Exigir que la crisi la paguen aquells que l’han provocat.
  6º- Tallar les ales als mercats i acabar amb la dictadura dels mateixos.
  7º- No acceptar disminucions salarials i reivindicar la igualtat de salaris entre els treballadors de les diferents zones del planeta.
  8º- Exigir la jubilació als 60 anys i voluntària als 55 anys.
  9º- Que els polítics i dirigents, si existeixen, hagen de treballar per a guanyar-se el salari i no *parasitar com fins avui.
  10º- Exigir que es deixen de pagar subvencions a sindicats i partits polítics.
  11º- Exigir que es deixe de finançar a les esglésies.
  12º- Que es desmantellen els exèrcits del món per a acabar amb les persecucions, desaparicions, assassinats i guerres.
  13º- Que s’acabe amb l’explotació de l’home per l’home.

  Si som capaços d’aconseguir tot açò, desapareixerà:
  1º- El dèficit dels estats, ja que no hauran de pagar a les empreses, a les esglésies, als exèrcits, als especuladors i als especuladors de les borses.
  2º- El dèficit de la seguretat social ja que els estats, en haver-hi plena ocupació, deixaran de pagar salaris als aturats i tots contribuiran a les arques estatals a través dels impostos.
  3º- S’asseguraran les pensions de la gent gran quan es jubile que ben merescut ho tenen després d’haver-se deixat el millor de les seues vides treballant.
  4º- L’especulació perquè ningú podrà incrementar de forma desmesurada el seu patrimoni sinó que tindrà el necessari per a poder viure.

  Alguns d’aquests punts, molt pocs (un o dos), ja estan arreplegats però veig que els altres són tant o més importants i a ningú se li han ocorregut, o és que són massa “radicals”, cosa que no cree ja que per a l’única cosa que serveixen és per a reformar alguna cosa indignant, indignant, indignant, MOLT INDIGNANT.
  Salut, visió, encert i il·lusió.
  Manolo

  • raul dice:

   D’acord en general amb el que s’ha dit.

   Cerc també que, per fer d’este procès assembleari i de protesta un moviment popular capaç de fer propostes creibles i posibles, cal que es treballe millor la informació i la formació respecte als temes que s’estan discutint (sanitat, educació, medi ambient, politica social, economia…).

   Tal vegada es podrien fer assemblees temàtiques, on persones que pateixen o coneixen desterminades qüestions puguen exposar el seu punt de vista: llauradors sobre el tema del camp, treballadors de sanitat i educació, persones dependents, treballadors afectats per ERE, etc… Per suposat, també caldria anar treballant la formació en temes com economia, impostos, sistema electoral, posibilitats legals per a la participació social (consultes, referendums, pressupostos participatius..), etc…

   Sempre buscant alternatives i tractant de difondre-les al màxim de gent possible. En exie sentit, me pareix molt interessant la proposta de extendre les assemblees a altres barris i zones de Castelló, per tal d’arribar a més gent i que aprticipen altres persones que no poden passar-se per la Plaça.

   Vinga, ànims, salut i força.

 6. taf dice:

  Hola, bones,
  Una recomanació per a la gent que potser no està acostumada al funcionament dins d’assemblees, igual li resulta interessant la lectura d’aquest llibre: “Asambleas y reuniones. Metodologías de autoorganización”. D’igual manera també serveix per ajudar a polir els “vicis” que potser porta alguna gent més acostumada a assemblees. Apunte l’enllaç des d’on podeu descarregar el llibre en PDF. Bon profit:
  http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/movimiento/asambleas_y_reuniones_metodologias_de_autoorganizacion

 7. kokio dice:

  Las propuestas deberían ser de corte procedimental. Orientadas a la reforma del sistema electoral como primer objetivo.
  Plantear nuevos derechos es intentar vender la vaca antes de llegar al mercado con los huevos.
  Nacionalizar la banca, por ejemplo; así como otras propuestas de carácter intervencionista en materia económica, os enajena del 50% de la sociedad.
  El movimiento del 15-M debería ser asambleario y por lo tanto ideológicamente transversal. Si le dais un acento tan marcadamente izquierdista solo conseguiréis atraer a los ciudadanos de una orilla. Al final no habrá bidartidismo, sino solo un gran partido conservador y una galaxia de partidos progresistas.
  Atraed a la gente liberal, con un planteamiento económico capitalista, o el movimiento acabará como un simple grupo de presión contra los gobiernos de turno. Os usará el PSOE en 2116 y cuando gane se deshará de vosotros como quien tira un klinex a la basura. Eso en el mejor de los casos.

 8. conrado dice:

  No veo por ningun lado, o al menos yo no las he visto, referencias a el gravisimo problema que tienen las gentes del campo.
  El enorme abuso al que somenten a este colectivo, las formas tradicionales de dar salida a sus productos del campo.
  Por todos es sabido el poco dinero que reciben por sus cosechas, cuando luego, el precio de venta al publico, de cualquier fruta, o verdura, se multiplica de manera exagerada.
  Por eso creo que este colectivo merece que se les tenga en cuenta.
  Ni que decir tiene que los intermediarios, son aqui los que se llevan la “pasta” dejando a los pobres labradores sin ganancias despues de estar todo el año cuidando de su cosecha, y gastando un dinero que saben que no van recuperar.

 9. ionoshio dice:

  DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Las propuestas citadas anteriormente entraran en vigor el 30 de marzo de 2012, de no ser así, se aplicarán con retroactividad y serán sancionados, así como llevados ante la justicia y encarcelados todos los políticos que hubieran actuado con negligencia y haciendo uso del cargo para aprovechamiento personal.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Los cargos políticos responsables de negligencia ante la crisis ya sea por fomentarla, alimentarla, alentarla, implantar reformas antisociales en pro de la banca, etc. Serán llevados ante la justicia obligados a pagar con sus bienes a los damnificados y encarcelados.

 10. einan dice:

  Pleno empleo.
  Jornadas laborales de 30/35horas reales.
  No lo he visto en las propuestas.
  Mucha fuerza!!!